Vemdalsskalets Vägförening

Informationssida för en av Sveriges största vägföreningar

Månad: december 2018 Sida 2 av 3

Snöröjningen

Det har kommit lite snö igen och denna gång börjar snöröjningen i zon 5!

Snöröjningen

Samtliga vägar och infarter som går att röja är nu snöröjda!

Nu röjs zon 5!

Zon 1, 2, 3 och 4 är klar!

Snöröjningen

Nu snöröjs zon 3

Zon 2 är färdigröjd!

Zon 1 är färdigröjd!

Snöröjningen och Markering av dolda hinder

Maskinförarna larmar om att det aldrig varit så dåligt utmärkt av dolda hinder som trappor och dylikt på era infarter som nu! Kom ihåg att det är ni själva som får stå för skador som uppkommer då maskinförare ej kan se genom snön! Varken Vägföreningen eller Entreprenören tar ansvar för det utan då kan vi ej ploga dessa infarter!

Samtliga vägar och infarter som går att röja är nu snöröjda!

Snöröjningen

Nu snöröjs vägarna och vi håller vägarna öppna så länge snöandet håller i sej!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén