Vemdalsskalets Vägförening

Informationssida för en av Sveriges största vägföreningar

Årsmöte 2021

I skrivande stund har vi avverkat vår mycket märkliga stämma i Coronatider. Tack till alla medlemmar, som haft förståelse för att vi, av Riksförbundets för enskilda vägar rekommendationer, genomfört stämman med fullmakter.

Fullmakterna skickades in i ett glädjande stort antal. De tillsammans med styrelse, revisor och valberedning utmynnade i 133 röstberättigade.

En positiv effekt var det stora antal tack och uppmuntrande ord man skickade med, för styrelsens arbete. Det värmer oss, som ger av vår kompetens och fritid.

Även litet tips om skyltning och slyrensning för framtiden var värdefullt att få. Frågor och synpunkter som diskuterades på stämman återfinns i protokollet. Detta kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Drygt 200 medlemmar har hittills skickat in sina e-postadresser och telefonnummer. Det kommer att underlätta utskick och spara pengar. Vi hoppas att fler skickar in till info-adressen.

Den nya styrelsen består av ordförande Roy Hansson, Kristina Ed, Roine Fransson, Claes Gozzi, Ingegerd Hagelin, Marcus Norlander, Göran Söderholm och Håkan Wiklund. Tillsammans med vår vägfogde, snöröjarna och Maritta på Vemservice känner vi oss redo att gripa oss an vår uppgift med stöd av er medlemmar i föreningen.

Valberedningen – Anders Söderberg och Björn Bergman – har lyckats med att finna ledamöter från de fem zonerna. Anders är också den som framöver arbetar med vår hemsida.

Revisorerna Örjan Olsson och Carl Martinsson borgar för att föreningens ekonomi och inte minst verksamhet granskas. En viktig funktion och trygghet även för styrelsen, om vi skulle behöva råd och hjälp.

Nu går vi tillsammans framåt i det nya verksamhetsåret, alla vi 1 562 ägare.

Roy och Ingegerd

Kallelse till Årsmötet 2021

Kallelse till Vemdalsskalets vägförening GA:28 årsmöte

Styrelsen i föreningen har beslutat att hålla stämman enligt tidigare traditioner långfredagen den 2 april 2021 klockan 08.00 i hotellets konferenslokal på Vemdalsskalet. Handlingar till årsmötet såsom verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bokslut, budget samt motioner finns tillgänglig på hemsidan.

Se: Årsmöteshandlingar 2021

Naturligtvis följer vi myndigheternas beslut vad gäller Coronaviruset. I anslutning till att den nya pandemilagen började gälla 10 januari trädde också en ny begränsningsförordning i kraft, med striktare regler kring sammankomster mm. Riksförbundets för enskilda vägar rekommendation gällande stämmor är därför att antingen skjuta upp dessa, om de inte kan hållas utomhus, eller genomföra dem helt via fullmakter. Styrelsen beslutar att genomföra årsstämman och tillämpa § 10 enligt den tillfälliga lagen. (2020:198)

Årsmötet genomförs därför via bifogad fullmakt med viljeyttring. Vi behöver få den i retur senast den 29 mars 2021 till Vemdalsskalets vägförening, c/o Vemservice AB, Östgärdesgatan 18 B, 846 71 Vemdalen eller till info@vskvag.se

Det har inte varit helt enkelt att hitta lösningar på det problem som uppstått, men vi lutar oss mot Riksförbundets för enskilda vägar rekommendationer.

Vi vill ha era e-postadresser! Skicka den till info@vskvag.se Ange fastighetsbeteckning, e-post och telefonnummer.

För att kunna kommunicera på ett bra sätt med alla medlemmar samt för att få faktura (pdf) och övriga dokument på e-post så ber vi er att skicka in er e-postadress, som vi lägger in i vårt medlemsregister. I enlighet med nya dataskyddsförordningen är det dock viktigt att, när ni skickar in er e-postadress, ni i mailet skriver att ni godkänner att vi registrerar e-postadressen i vårt medlemsregister.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Vemdalsskalets vägförening

Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 30/10 KL.13:00

Detta är en påminnelse till det brevutskick som skedde i våras, som också angav ett reservdatum som nu verkställs.
Trots att det inte blev några lättnader i antalet deltagare vid sammankomster kommer det ändå att ordnas med årsmöte. Vi har tillsvidare bokat det vanliga konferensrummet, d.v.s Hovdesalen på Vemdalsskalets hotell.
Med anledning av de rådande omständigheterna hoppas vi på förståelse, för att vi i styrelsen har några önskemål.
Vi vore tacksamma om man endast kommer en deltagare/fastighet och dessutom att man senast den 25/10 föranmäler sitt deltagande på mailadressen: info@vskvag.se
Styrelsen hoppas att alla respekterar våra önskemål. Skulle vi bli för många kommer mötet att flyttas utomhus eller delas upp i fler lokaler.
Agenda för årsmötet finns på hemsidan.

OBS! Eftersom riktlinjer fortfarande kan ändras, så ber jag att ni kontrollerar hemsida eller facebooksida dagen innan mötet, om ändring av lokal skett. Står ingen ny info så gäller ovanstående.

Facebooksida: Vemdalsskalets Vägförening (GA28)
Hemsida: www.vskvag.se

/Styrelsen

Möte med kommunen

Delar av Bergs och Härjedalens kommuner har inlett ett samarbete i vissa frågor. I och med detta så har vi också haft kontakt med företrädare i Svenstavik, som var positiva till att höra våran röst angående det som sker runt Skalet.

I Onsdags den 8/7 hade vi ett möte med kommunen där vi förevisade vårat område och delar av de problem som vi upplever. De var 5 stycken ifrån kommunen och vi var 4 stycken ifrån vägföreningen.

Det var ett möte i positiv anda. Förhoppningsvis också en början på ett samarbete och kunskapsutbyte vad gäller trafiksäkerhet, skidspår, snöhantering samt fortsatt exploatering.

Årsmötet 10/4-20 Inställt

Sida 1 av 39

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén